Android Akademiyası, ilk təlim

Written by androidage on . Posted in Xəbərlər

Təlim proqramı:
- Android SDK, Eclipse, ADT ilə tanışlıq
- Android proqramlaşdırmaya giriş
- “Salam Dünya” – İlk proqram
- Repository
- Androiddə proqramlaşdırma imkanları və əsas API-lar

Android üçün:
android/android-sdks.zip – 840.92 MB
android/eclipse.zip – 152.79 MB
android/jdk-6u30-windows-i586.exe – 78.93 MB

Kitablar:
http://www.boxca.com/j92d6h88l446/android_books_part1.zip.html
http://www.boxca.com/tubxpvur5px0/android_books_part2.zip.html

Təlim vaxtı yazılan proqramlar (helloworld, fakelogin, s3) – android/academy_workspace.zip – 9.45 MB